PROJECTE LLEI

A l’escola hem fet de diputats i diputades. Hem hagut de pensar esmenes per aprovar una llei contra el canvi climàtic. Una esmena és una modificació dels articles d’una llei. Aquesta llei es basa en les idees de la Greta Thumberg i de l’ONU, Organització de les Nacions Unides.

Les esmenes són les següents:

Article 1. Finalitats de la llei
Aquesta llei té com a finalitats:
a) Contribuir a reduir la contaminació atmosfèrica, la de l’aigua i la del sòl.
b) Lluitar contra la contaminació atmosfèrica.

Article 3. Vehicles
1. S’han de suprimir els vehicles que contaminen. Només poden
circular per les carreteres i les autopistes de Catalunya els vehicles
híbrids i els elèctrics.
2. Cada família només pot disposar d’un vehicle.

Article 4. Bosses i envasos reciclables
1. S’han de fer campanyes perquè els consumidors utilitzin bosses i
envasos reciclables que no siguin de plàstic.
2. Les indústries que fabriquen envasos de plàstic s’han de transformar
en indústries que fabriquin envasos de material reciclable.

Article 5. Promoció de l’ús del vidre
Els comerços han de donar prioritat als envasos de vidre i disposar
d’un servei de recollida d’ampolles buides per reutilitzar.

Article 7. Augment de zones verdes a pobles i ciutats
Els municipis tenen l’obligació d’augmentar les seves zones verdes per
afavorir la producció d’oxigen i l’establiment d’espècies autòctones i
contribuir així a la repoblació d’ocells.

Article 8. Protecció del mar
1. Els municipis de la costa han de disposar d’equips de neteja,
papereres i contenidors de reciclatge a les platges.
2. S’ha de reduir un 50% la sortida des dels ports de vaixells
recreatius que funcionen amb combustible.

Article 9. Protecció dels boscos
Els boscos i els espais verds són elements fonamentals per a la
biodiversitat. Es prohibeix l’accés amb vehicles als espais protegits
i als boscos per evitar la degradació dels camins i la contaminació
del medi ambient.

Deixa un comentari